Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Amsterdam staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 78557526 en draagt de naam Speel Actief B.V. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via [email protected]

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door Verantwoordelijke valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22-10-2020.
Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: Toestemming van de persoon/bezoeker voor het verwerken van zijn persoonsgegevens, het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De persoonsgegevens worden gebruikt voor het voltooien door de bestelling die door de klant geplaatst is. Bij het aanmaken van een account wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn uw e-mailadres, naam, (woon)adres en telefoonnummer. Ook uw IP-adres, browser, ingestelde wachtwoord, aangemaakte account en bestelhistorie op de website worden opgeslagen.

Indien u geen account wenst aan te maken worden enkel uw e-mailadres en naam gevraagd.

Via het aanmaken van een account wordt ook uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig voor het voltooien van de bestelling, maar wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk toegestaan.
Cookies

Verantwoordelijke?maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.? Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek?aan?de website. Dit helpt?Verantwoordelijke?om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren. Er wordt door Verantwoordelijke gebruik gemaakt van Google Analytics.
Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.
Doorgifte aan verwerkers en derden

Uw persoonsgegevens zullen enkel worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.
Beveiliging

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat en maakt gebruik van een beveiligde server, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.
Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u een account aanmaakt op onze website, kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan [email protected]

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan [email protected]